Telefon: +49 7467-9497-200

Nadzorowanie narzędzie bez utraty długości impulsu

BK Mikro jest wiarygodnym, mechanicznym systemem do nadzorowania narzędzi pod względem pęknięć oraz nadzorowania elementów obrabianych.

Do kompletnego Systemu BK Mikro9 należą:

 • Urządzenie sterujące (BK Mikro91, BK Mikro92 lub BK Mikro93; opcjonalny moduł rozszerzający BK Mikro9I/O)
 • Głowica czujnikowa (TK 7A/RL, TK 8A, TK91A, TK94 i in.)
 • Kabel łączący

Nadzorowanie narzędzia za pomocą BK Mikro:

Igła czujnika poruszana poprzez głowicę czujnikową dotyka bezpotencjałowo pozycje lub obszary obiektu podczas cyklu maszynowego. Jednostka sterująca oparta na module mikrokomputerowym wyzwala ruch igły w przypadku pojawienia się zewnętrznego sygnału lub wiadomości z magistrali PROFIBUS-Master (SPS/PLC). Wynik odczytu dostarczony przez głowicę czujnikową porównywany jest w urządzeniu sterującym (za pomocą Teach-in lub zaprogramowanych parametrów) z wartościami zadanymi i za pomocą styków przekaźnikowych (cyfrowe we/wy) lub poprzez PROFIBUS przekazywany jest do sterowania maszyny odpowiednio jako komunikat O.K. lub jako K.O. Każde odchylenie może spowodować natychmiastowe zatrzymanie maszyny.

Zastosowania:

 • Nadzorowanie narzędzi: pęknięcie / obecność / mocowanie / rozpoznanie
 • Kontrolowanie elementów obrabianych: doprowadzenie / wyrzucenie / pozycja/ położenie
 • Kontrolowanie form: głębokości wiercenia / pusta przestrzeń / kontur / tolerancja

Typowa aplikacja BK Mikro91

Tryb z cyfrowym I/Os - ustawianie parametrów za pomocą komputera PC
Ustawianie parametrów narzędzia - dane obiektu tworzone są na komputerze PC, ich transmisja do urządzenia sterującego następuje poprzez USB i w aplikacji (poprzez SPS) ma miejsce ich cyfrowe wysterowanie. W połączeniu z modułem rozszerzającym poprzez wejścia selekcyjne może zostać wczytanych i kontrolowanych do 512 obiektów/narzędzi. W zależności od zastosowanego urządzenia sterującego użytkownik ma dostęp do pełnej lub zredukowanej funkcjonalności.


Typowa aplikacja BK Mikro92/93

Praca z cyfrowym I/Os – ustawianie parametrów za pomocą łącznika przechylnego
Dla prostej obsługi – również bez komputera PC – użytkownik może ustawić najważniejsze funkcje (przebieg prawy/ lewy igły stykowej, nadzorowanie obiektu lub wolnej przestrzeni, ustawienie intensywności odczytu) na module rozszerzeń I/O.


Typowa aplikacja BK Mikro92/93 z modułem I/O

Szczegóły:

 • Wszystkie wartości zadane w łatwy sposób mogą być ustawione poprzez magistralę PROFIBUS lub oprogramowanie konfiguracyjne.
 • Wartości zadane przeznaczone do kontroli: Poprzez PROFIBUS ilość nieograniczona, z modułem rozszerzającym I/O 512 narzędzi lub pozycji.
 • System dysponuje obszernymi możliwościami diagnostycznymi. Za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego usterki mogą być bardzo szybko zlokalizowane i usunięte.
 • Odczyt możliwy osiowo do wierzchołka narzędzia (zapotrzebowanie dla bocznego zakresu wychylenia).
 • Kontrola całkowicie różnych narzędzi  jak również kontrola i prawidłowego ich odłożenia do magazynu.
 • Igły stykowe o długości do 610 mm umożliwiają w razie konieczności większy odstęp pomiędzy narzędziem a głowicą czujnikową.
 • Kontrola obracających się narzędzi możliwa aż do najmniejszej możliwej średnicy wynoszącej 0,3 mm.

Pozostałe funkcje:

 • możliwy do wyboru przebieg prawy/ lewy igły stykowej (w zależności od przyłączonego wariantu głowicy czujnikowej).
 • Nadzorowanie ruchu wstecznego.
 • Intensywność odczytu ustawiana w 8 stopniach.
 • Rozpoznanie przerwania kabla.
 • Urządzenie nie ma wpływu na czasy główne maszyny.
 • Możliwość wyboru zakresów tolerancji.
 • Możliwość zastosowania adaptera zamykanego powietrzem dla zastosowania w pomieszczeniach obróbki ze szczególnie agresywnymi mediami chłodzącymi.

Dane techniczne głowicy czujnikowej

  TK7A/RL TK8A TK 9 1A TK 9 4 TK 9 6
Obudowa  
Aluminium eloksalowane
 
stali nierdzewnej
Rodzaj zabezpieczenia  
IP67
 
Długość igły stykowej 165 mm (Standard), Średnica 1,2 mm, igła stykowa wymienialna  
 • 380 mm z płytą odczytu 80 mm x 15 mm
 • 284 z płytą odczytu 65 mm x 15 mm
 • Igła wymienialna
 
Do maks. 610 mm z płytą odczytu 120 mm x 15 mm 165 mm 100 mm
Kąt odczytu  
 • max. 270° (-A)
 • max. 360° (-RL)
 
max. 300° (z ogranicznikiem ruchu) max. 300° (z ogranicznikiem ruchu)  
 • max. 270° (-A)
 • max. 360° (-RL)
 
 
 • max. 270° (-A)
 • max. 360° (-RL)
 
Połączenie z urządzeniem sterującym  
Mały okrągły łącznik wtykowy M12x1, 8-pin
 
Temperatura otoczenia  
0°C … +80°C
 
0 °C ... +65 °C
Cykle odczytu  
>5 milionów przy minimalnej intensywności odczytu
 

Dane techniczne urządzenia sterującego

  BK Mikro 9 1, 9 2, 9 3 BK Mikro 9 I/O
Obudowa/ rodzaj zabezpieczenia  
Obudowa z materiału izolacyjnego, klasa ochrony II, urządzenie wbudowywane
 
Wymiary (Szer.xWys.xGł.)  
22,6 mm x 99 mm x 113,6 mm
 
Mocowanie obudowy  
Szyna profilowana 35 mm według DIN EN 50022
 
Napięcie zasilające 24 V DC ±20% Imax = 0,4 A -
Pobór mocy maks. 10 VA -
Napięcie sterownicze 24 V DC ±20% 24 V DC ±20%
Wejścia  
Galwanicznie oddzielone, prąd wejściowy ok. 5 mA, czas trwania impulsu min. 30 ms
 
Wyjścia przełączeniowe 2x 30 V DC, 2 A max. 2 High Side Switch z maks. prądem wyjściowym 0,5 A
Okres użytkowania przekaźnika Min. 10 5 cykli łączeniowych -
Przyłącza  
 • Zasilanie
 • Wejścia sterujące
 • Wyjścia przekaźnikowe
 • Przyłączenie głowicy czujnikowej: Okrągły łącznik wtykowy M12x1, 8-pin
 • Mini-USB
 • PROFIBUS: Gniazdko Sub-D, 9-pin (wyłącznie w przypadku91 Premium)
 
Wtykowe zaciski śrubowe dla


   • 10 wejść
   • 2 wyjścia (z zasilaniem)
    
Warunki klimatyczne  
Zgodnie z klasą 3K3 wg EN 50178
 
Temperatura otoczenia  
0°C do +50°C
 


z powrotem