This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Telefon: +49 7467-9497-200

Sledování nástroje bez časové ztráty při taktu

BK Mikro je spolehlivý mechanický systém pro sledování zlomení nástroje a sledování opracovávaného výrobku.

Ke kompletnímu systému BK Mikro9 patří

 • Řídící jednotka (BK Mikro91, BK Mikro92 nebo BK Mikro93; opcionálně rozšiřující modul BK Mikro9I/O)
 • Snímací hlava (TK 7A/RL, TK 8A, TK91A, TK94 atd.)
 • Spojovací kabel

Sledování nástroje s BK Mikro:

Snímací jehla pohybovaná snímací hlavou, snímá beznapěťově pozice resp. oblasti objektu. Pohyb jehly spouští při externím signálu nebo při zprávě od sběrnice PROFIBUS-Master (PLC) řídící jednotka, vycházející z mikropočítače. Výsledek snímání předávaný od snímací hlavy je v řídící jednotce porovnáván se zadanými požadovanými hodnotami (definice požadovaných hodnot pomocí Teach-in nebo programovanými parametry) a tyto jsou v odpovídající podobě předávány dále jako O.K.- resp.K.O.- hlášení přes relé-kontakty (digitální E/A) nebo přes sběrnici PROFIBUS na řídící jednotku stroje. Každá odchylka může dát podnět k okamžitému zastavení stroje.

Aplikace:

 • Sledování nástroje: lom / přítomnost / uchycení / identifikace
 • Kontrola obrobku: uchycení / výhoz / pozice / poloha
 • Zkoušení forem: hloubky vrtání / duté prostory / kontury / tolerancez

Varianty:

Provoz s připojením přes sběrnici Profibus

Sledování je prováděno se zadáním parametrů (úhel/tolerance apod.) od sběrnice PROFIBUS-Master (SPS/PLC). Při tomto provozním modusu je k dispozici kompletní rozsah funkcí přístroje, počet sledovaných nástrojů je neomezený.


Typická aplikace BK Mikro91

Provoz s digitální I/Os – parametrizací s pomocí PC
Parametrizace dat nástroje, objektu se vytváří na PC, přenáší se přes USB na řídící jednotku a v aplikaci se aktivuje digitálně (přes PLC). Ve spojení s rozšiřujícím modulem může být přes selektivní vstupy načteno a prověřováno až do 512 objektů/nástrojů. Podle použité řídící jednotky je k dispozici plná, resp. omezená funkčnost.


Typická aplikace BK Mikro92/93

Provoz s digitální I/Os – parametrizací přes kolébkové přepínače
Pro jednoduché použití – také bez PC – mohou být nejdůležitější funkce (pohyb snímacích jehel doprava/doleva, sledování objektu resp. volného prostoru, stanovení intenzity sledování) nastaveny na I/O-rozšiřujícím modulu.


Typická aplikace BK Mikro92/93 s I/O-Modulem

Specifika:

 • Veškeré požadované hodnoty mohou být jednoduše parametrizovány přes sběrnici PROFIBUS nebo přes konfigurační software.
 • Testované požadované hodnoty: se sběrnicí PROFIBUS neomezený počet, s I/O-rozšiřujícím modulem 512 nástrojů, resp. pozic.
 • Systém disponuje rozsáhlými diagnostickými možnostmi. Poruchy je možné také rychle lokalizovat a odstranit přes konfigurační software.
 • Je možné axiální snímání ke špici nástroje (odpadá potřeba prostoru pro postranní výkyv).
 • Kontrola zcela rozdílných nástrojů, jakož i jejich správné uložení v zásobníku.
 • Snímací jehly s délkou až do 610 mm umožňují v případě potřeby vetší odstup mezi nástrojem a snímací hlavou.
 • Je možná i kontrola rotujících nástrojů až k nejmenšímu možnému průměru 0,3 mm.

Další funkce:

 • Volitelný směr pohybu snímacích jehel vpravo nebo vlevo (podle připojené varianty snímací hlavy).
 • Sledování zpětného pohybu.
 • Intenzita snímání je nastavitelná v 8 stupních.
 • Rozeznání přerušení kabelu.
 • Nejsou ovlivněny strojní časy.
 • Volitelné rozsahy tolerancí.
 • Volitelně adaptér pro ochranný vzduch k použití v obráběcích prostorech s mimořádně agresivními chladícími médii.

Technická data Snímací hlavy

  TK7A/RL TK8A TK 9 1A TK 9 4 TK 9 6
Plášť 
Alu eloxovaný
 
Nerez
Druh ochrany 
IP67
 
Délka snímací jehly165 mm (Standard), průměr 1,2 mm, dotykové jehly jsou vyměnitelné 
 • 380 mm se snímací deskou 80 mm x 15 mm
 • 284 mm se snímací deskou 65 mm x 15 mm
 • jehly jsou vyměnitelné
 
Do max. 610 mm se snímací deskou 120 mm x 15 mm165 mm 100 mm
Snímací úhel 
 • max. 270° (-A)
 • max. 360° (-RL)
 
max. 300° (s dorazem)max. 300° (s dorazem) 
 • max. 270° (-A)
 • max. 360° (-RL)
 
 
 • max. 270° (-A)
 • max. 360° (-RL)
 
Spojení k řídící jednotce 
Malý, kulatý spojovací konektor M12x1, 8-pólový
 
Teplota okolí 
0°C … +80°C
 
0 °C ... +65 °C
Snímací cykly 
>5 mil. při minimální dotekové intenzitě
 

Technická data Řídící jednotky

  BK Mikro 9 1, 9 2, 9 3 BK Mikro 9 I/O
Kryt/Druh ochrany 
Kryt z izolačního materiálu, Ochranná třída II, Vestavný přístroj
 
Rozměry (ŠxVxH) 
22,6 mm x 99 mm x 113,6 mm
 
Připevnění krytu 
Profilová lišta 35 mm podle DIN EN 50022
 
Napájecí napětí24 V DC ±20% Imax = 0,4 A -
Příkonmaks. 10 VA -
Ovládací napětí24 V DC ±20% 24 V DC ±20%
Vstupy 
Galvanicky oddělené, vstupní proud cca 5 mA, doba impulsu min. 30 ms
 
Spínací výstupy2x 30 V DC, 2 A max. 2 High Side Switch s maximálním výstupním proudem 0,5 A
Životnost reléMin. 10 5 spínacích cyklů-
Přípojky 
 • Napájecí napětí
 • Řídící vstupy
 • Relé-výstupy
 • Připojení snímací hlavy: kulatý spojovací konektor 8-pólový
 • sběrnice Mini-USB
 • sběrnice PROFIBUS: Sub-D-Buchse, 9-pólová (pouze u 91 Premium)
 
Zástrčné šroubovací svorky pro
 • 10 vstupů
 • 2 výstupy (se zdrojem napětí)
 
Klimatické podmínky 
Zgodnie z klasą 3K3 wg EN 50178
 
Teplota okolí 
0°C do +50°C
 


zpět
[Translate to English:]