This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Telefon: +49 7467-9497-200

Nadzorowanie narzędzie bez utraty długości impulsu

BK Mikro jest wiarygodnym, mechanicznym systemem do nadzorowania narzędzi pod względem pęknięć oraz nadzorowania elementów obrabianych.

Do kompletnego Systemu BK Mikro9 należą:

 • Urządzenie sterujące (BK Mikro91, BK Mikro92 lub BK Mikro93; opcjonalny moduł rozszerzający BK Mikro9I/O)
 • Głowica czujnikowa (TK 7A/RL, TK 8A, TK91A, TK94 i in.)
 • Kabel łączący

Nadzorowanie narzędzia za pomocą BK Mikro:

Igła czujnika poruszana poprzez głowicę czujnikową dotyka bezpotencjałowo pozycje lub obszary obiektu podczas cyklu maszynowego. Jednostka sterująca oparta na module mikrokomputerowym wyzwala ruch igły w przypadku pojawienia się zewnętrznego sygnału lub wiadomości z magistrali PROFIBUS-Master (SPS/PLC). Wynik odczytu dostarczony przez głowicę czujnikową porównywany jest w urządzeniu sterującym (za pomocą Teach-in lub zaprogramowanych parametrów) z wartościami zadanymi i za pomocą styków przekaźnikowych (cyfrowe we/wy) lub poprzez PROFIBUS przekazywany jest do sterowania maszyny odpowiednio jako komunikat O.K. lub jako K.O. Każde odchylenie może spowodować natychmiastowe zatrzymanie maszyny.

Zastosowania:

 • Nadzorowanie narzędzi: pęknięcie / obecność / mocowanie / rozpoznanie
 • Kontrolowanie elementów obrabianych: doprowadzenie / wyrzucenie / pozycja/ położenie
 • Kontrolowanie form: głębokości wiercenia / pusta przestrzeń / kontur / tolerancja

Typowa aplikacja BK Mikro91

Tryb z cyfrowym I/Os - ustawianie parametrów za pomocą komputera PC
Ustawianie parametrów narzędzia - dane obiektu tworzone są na komputerze PC, ich transmisja do urządzenia sterującego następuje poprzez USB i w aplikacji (poprzez SPS) ma miejsce ich cyfrowe wysterowanie. W połączeniu z modułem rozszerzającym poprzez wejścia selekcyjne może zostać wczytanych i kontrolowanych do 512 obiektów/narzędzi. W zależności od zastosowanego urządzenia sterującego użytkownik ma dostęp do pełnej lub zredukowanej funkcjonalności.


Typowa aplikacja BK Mikro92/93

Praca z cyfrowym I/Os – ustawianie parametrów za pomocą łącznika przechylnego
Dla prostej obsługi – również bez komputera PC – użytkownik może ustawić najważniejsze funkcje (przebieg prawy/ lewy igły stykowej, nadzorowanie obiektu lub wolnej przestrzeni, ustawienie intensywności odczytu) na module rozszerzeń I/O.


Typowa aplikacja BK Mikro92/93 z modułem I/O

Szczegóły:

 • Wszystkie wartości zadane w łatwy sposób mogą być ustawione poprzez magistralę PROFIBUS lub oprogramowanie konfiguracyjne.
 • Wartości zadane przeznaczone do kontroli: Poprzez PROFIBUS ilość nieograniczona, z modułem rozszerzającym I/O 512 narzędzi lub pozycji.
 • System dysponuje obszernymi możliwościami diagnostycznymi. Za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego usterki mogą być bardzo szybko zlokalizowane i usunięte.
 • Odczyt możliwy osiowo do wierzchołka narzędzia (zapotrzebowanie dla bocznego zakresu wychylenia).
 • Kontrola całkowicie różnych narzędzi  jak również kontrola i prawidłowego ich odłożenia do magazynu.
 • Igły stykowe o długości do 610 mm umożliwiają w razie konieczności większy odstęp pomiędzy narzędziem a głowicą czujnikową.
 • Kontrola obracających się narzędzi możliwa aż do najmniejszej możliwej średnicy wynoszącej 0,3 mm.

Pozostałe funkcje:

 • możliwy do wyboru przebieg prawy/ lewy igły stykowej (w zależności od przyłączonego wariantu głowicy czujnikowej).
 • Nadzorowanie ruchu wstecznego.
 • Intensywność odczytu ustawiana w 8 stopniach.
 • Rozpoznanie przerwania kabla.
 • Urządzenie nie ma wpływu na czasy główne maszyny.
 • Możliwość wyboru zakresów tolerancji.
 • Możliwość zastosowania adaptera zamykanego powietrzem dla zastosowania w pomieszczeniach obróbki ze szczególnie agresywnymi mediami chłodzącymi.

Dane techniczne głowicy czujnikowej

  TK7A/RL TK8A TK 9 1A TK 9 4 TK 9 6
Obudowa 
Aluminium eloksalowane
 
stali nierdzewnej
Rodzaj zabezpieczenia 
IP67
 
Długość igły stykowej165 mm (Standard), Średnica 1,2 mm, igła stykowa wymienialna 
 • 380 mm z płytą odczytu 80 mm x 15 mm
 • 284 z płytą odczytu 65 mm x 15 mm
 • Igła wymienialna
 
Do maks. 610 mm z płytą odczytu 120 mm x 15 mm165 mm 100 mm
Kąt odczytu 
 • max. 270° (-A)
 • max. 360° (-RL)
 
max. 300° (z ogranicznikiem ruchu)max. 300° (z ogranicznikiem ruchu) 
 • max. 270° (-A)
 • max. 360° (-RL)
 
 
 • max. 270° (-A)
 • max. 360° (-RL)
 
Połączenie z urządzeniem sterującym 
Mały okrągły łącznik wtykowy M12x1, 8-pin
 
Temperatura otoczenia 
0°C … +80°C
 
0 °C ... +65 °C
Cykle odczytu 
>5 milionów przy minimalnej intensywności odczytu
 

Dane techniczne urządzenia sterującego

  BK Mikro 9 1, 9 2, 9 3 BK Mikro 9 I/O
Obudowa/ rodzaj zabezpieczenia 
Obudowa z materiału izolacyjnego, klasa ochrony II, urządzenie wbudowywane
 
Wymiary (Szer.xWys.xGł.) 
22,6 mm x 99 mm x 113,6 mm
 
Mocowanie obudowy 
Szyna profilowana 35 mm według DIN EN 50022
 
Napięcie zasilające24 V DC ±20% Imax = 0,4 A -
Pobór mocymaks. 10 VA -
Napięcie sterownicze24 V DC ±20% 24 V DC ±20%
Wejścia 
Galwanicznie oddzielone, prąd wejściowy ok. 5 mA, czas trwania impulsu min. 30 ms
 
Wyjścia przełączeniowe2x 30 V DC, 2 A max. 2 High Side Switch z maks. prądem wyjściowym 0,5 A
Okres użytkowania przekaźnikaMin. 10 5 cykli łączeniowych -
Przyłącza 
 • Zasilanie
 • Wejścia sterujące
 • Wyjścia przekaźnikowe
 • Przyłączenie głowicy czujnikowej: Okrągły łącznik wtykowy M12x1, 8-pin
 • Mini-USB
 • PROFIBUS: Gniazdko Sub-D, 9-pin (wyłącznie w przypadku91 Premium)
 
Wtykowe zaciski śrubowe dla


   • 10 wejść
   • 2 wyjścia (z zasilaniem)
    
Warunki klimatyczne 
Zgodnie z klasą 3K3 wg EN 50178
 
Temperatura otoczenia 
0°C do +50°C
 


z powrotem
[Translate to English:]